PATENTOVANÁ LASEROVÁ TECHNOLOGIE

Vynikajících funkčních vlastností bylo dosaženo uplatněním nejmodernějších technologií, zejména laserovým nanášení pomocné elektrody na špičku izolátoru.

Výhody zapalovacích svíček BRISK Premium EVO

  • Dokonalé zapálení směsi ve válci motoru ve všech režimech
  • Šíření čela plamene spalovacím prostorem bez překážek
  • Sériové jiskřiště po celém obvodu 2x360°
  • Snížení škodlivých emisí
  • Odolnost proti zvyšování požadavku na napětí po dlouhou dobu provozu
  • Nižší měrná spotřeba paliva
  • Lepší studené i teplé starty
Dlouhá povrchová jiskra mezi střední elektrodou a pomocnou elektrodou vytvořenou vodivým kroužkem na povrchu špičky izolátoru doplněná o výboj mezi pomocnou elektrodou a řadou zemnících elektrod pevně spojených s pouzdrem zapalovací svíčky, bezpečně zapálí směs paliva a vzduchu ve spalovacím prostoru. Žádný z výbojů nemá předem definovanou dráhu a může tedy využít k přeskoku jiskry úhel 2x 360°.
Pomocná elektroda na špičce izolátoru je nanesena pomocí laseru a tvoří přes difuzní spojení jeden celek. Životnost pomocné elektrody překračuje doporučený interval zapalovací svíčky. Na rozdíl od podobných konstrukcí má nová zapalovací svíčka nižší požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem a v průběhu funkce se požadavek na napětí nezvyšuje, tím se liší od běžně používaných svíček.

Vyšší průměr po sobě jdoucích středních indikovaných tlaků

Δ - Přírůstek parametru
α - Rozptyl parametru
STŘEDNÍ INDIKOVANÝ TLAK CYKLU [MPa]
KLASICKÁ ZAPALOVACÍ SVÍČKA
BRISK PREMIUM EVO
Dokonalé zapálení směsi přispívá k vyrovnání rozdílů jednotlivých středních indikovaných tlaků ve válcích spalovacího motoru a tím zvyšuje výkon a snižuje spotřebu pohonných hmot.

Graf měrné spotřeby

Klasická zapalovací svíčka
Zapalovací svíčka Premium EVO
SMER [g/kW.h]
n [min-1]
Snížení měrné spotřeby o 2,5 - 3 % dle typu motoru.

Sortiment

Zapalovací svíčky BRISK Premium EVO jsou vhodné jako náhrada za zapalovací svíčky s jednou, dvěma, třemi a čtyřmi vnějšími elektrodami, a také za tuningové zapalovací svíčky řady BRISK Premium …LGS a další.
brisk